מדיניות פרטיות

ספורטיקס בע"מ (להלן: "החברה") מאמינה כי שמירה על פרטיות המבקרים באתר החברה הינו עקרון חשוב ולשם כך יצרנו את מסמך זה. מסמך זה יתאר את הדרך שבה אנחנו שומרים על פרטיות המבקרים ובנוסף יסביר את מדיניות החברה כלפי מידע שנאסף על ידנו בזמן הגלישה באתר.

איסוף מידע
קיימים סוגי מידע שונים הנאגרים על ידי החברה והסוכנות. מידע כללי (הכולל מספר מבקרים באתר, זמן שהות באתר, דפי אתר שנצפו) וכן מידע שמכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר. המידע הכללי נאסף על מנת לשפר את השירות שהסוכנות מספקת דרך אתר, והמידע האישי נאסף בשביל לתקשר עם המבקרים שסיפקו אותו באורח שוטף.

מידע כללי על המבקרים באתר
החברה אוספת מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך הזמן שארך הביקור באתר ומספר הדפים הממוצע שהמבקרים ביקרו. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי בלבד, כלומר לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע   ("cookie") עוגייה" (WEB SERVER LOG). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. למרות שבמקרים מסוימים שולחת הסוכנות "עוגיות" למחשבי המבקרים, אין אנו יודעים את זהותם או את פרטיהם האישיים של אותם מבקרים, אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק את פרטיהם המזהים לסוכנות. כאמור המידע הכללי בנוגע למבקרים באתר משותף לחברות השונות של הסוכנות, והינו נאסף ונאגר לשם שיפור תוכן האתר, שיפור איכותו והשירותים שניתנים דרכו בדיקת טיב השירותים הניתנים באמצעותו.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר
מידע אישי כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, פרטי התקשרות, או כל מידע אחר נאסף לאחר שהמבקר התבקש לספקו כדי לקבל שירותים מהסוכנות, והוא נאסף ונשמר במאגרי החברה. המידע הנ"ל נאסף על ידי הסוכנות אך ורק אם ניתן מרצונו החופשי של המבקר ו/או במקרים בהם הוא נחוץ לשם עריכת הסכם מחייב בין הסוכנות לבין המבקר. המידע ייאסף וישמר במאגרי החברה גם לצורכי שליחת מידע שיווקי באם המבקר ביקש לקבלו, וכשהחברה תעשה סקרים מקוונים מעת לעת.

כל מידע שיימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר לסוכנות, הן במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר, הן בעת בקשה לקבלת מידע אישי או כללי, הן בהצעות למוצרים ו/או שירותים של הסוכנות, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המבקר באתר ויהווה הסכמה ברורה מצידו של המבקר לבין הסוכנות או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות הדין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת המבקר שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

בנוסף, המידע שהסוכנות אוספת מהמבקרים, בין אם מדובר במידע כללי ובין אם מדובר במידע אישי אודות המבקרים שניתן לסוכנות בהסכמה מלאה, באתר מיועד לשיפור השירות וליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים פיננסיים, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתלונות ותביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הינו על ידי הסוכנות.

בנוגע לקבלת מידע שיווקי על מוצרים ושירותים של הסוכנות, למבקר/לקוח יש אפשרות לבחור בכל עת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע.

ישנם שלושה מקרים בהם הסוכנות תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים באתר לצד שלישי.

 • במקרה שהמבקר יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם יבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
  • אם יתקבל בידי הסוכנות צו שיפוטי המורה לה למסור לרשות שיפוטית ו/או צד שלישי פרטים על המבקר באתר או המידע אודות המבקר באתר.
  • המידע יועבר לרשויות המדינה, שעל-פי הדין שהסוכנות, מחויבות לשלוח דיווחים.

 

בטיחות וסודיות
החברה והסוכנות עושות את מירב המאמצים על מנת להגן על סודיות הפרטים שנמסרו על-ידי המבקרים באתר ושמירתם, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
אבטחת המידע באתר כשזה נוגע למידע אישי נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות עם המבקר באתר. בשל כך, לפני קבלת שירותים אישיים הכוללים מידע אישי, יתבקש המבקר באתר לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי לקבלת השירות.
ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן של המבקר לבין שרת אתר הסוכנות מוצפן ומאובטח בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט כיום, במטרה למנוע חשיפת מידע של המבקרים באתר של הסוכנות למבקרים אחרים ברשת האינטרנט.

החברה עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת ובהתאם לכך שרת האתר מוגן ע"י חומת אש (Firewall) .באופן טבעי, טכנולוגיות בתחום התוכנה והחומרה מתעדכנות ומשתכללות עם הזמן, והחברה מתעדכנת באופן שוטף בשינויים החלים בנושאים אלו. על אף האמור, לחברה אין יכולת לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מושלם מפני חדירות בלתי חוקיות ובלתי מורשות ושימוש אסור ובלתי חוקי במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר. החברה ו/או הסוכנות אינן נושאות ולא תישאנה באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות ובלתי חוקיות של גורמים שונים.

החברה ממליצה על אמצעי הגנה על המחשב האישי שלך:

 • תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת.
  • תוכנת Firewall המפחיתה את הסיכוי לחדירה בלתי מורשית למחשב.
  • תוכנה לאיתור תוכנות "ריגול" כדי לשמור על פרטיותך פרטיות המבקרים באתר.

שימוש בסיסמאות
במידה ולצורך קבלת שירות אישי ניתן למבקר שם ,סיסמא ו/או קוד משתמש אישי, הלקוח מתחייב כי הסיסמא, שם המשתמש ו/או קוד המשתמש האישיים שניתנו לו לצורך גישה למאגרי הנתונים ניתנו לו לצורך שימושו האישי בלבד ואין לו כל זכות להעביר את פרטי הגישה ללא אישור מראש.

כללי זהירות בבחירת סיסמה
• יש להימנע מבחירת סיסמה קלה לשחזור או להעתקה.
• אין לעשות שימוש ברצף אותיות או ספרות, דוגמת: 12345678 או abcdefghi.
• רצוי שהסיסמה לא תכיל את פרטיך האישיים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך יום הולדת, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק וכדומה. מומלץ להחליף ולעדכן את הסיסמה לעתים קרובות.
• בעת כניסתך לשירות, חשוב לוודא שמסך המחשב אינו גלוי לאנשים אחרים.
• אין להחזיק את הסיסמה בצמוד לקוד המשתמש, ליד המחשב או במקום שיקל על אחרים למצוא אותה.
• יש להימנע משמירת קוד המשתמש והסיסמה בקבצים שבמחשב האישי.
• אין לאפשר לדפדפן לשמור סיסמאות באופן אוטומטי.

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט: גופים פיננסים רבים ברחבי העולם, והסוכנות ביניהן, מהווים יעד לניסיונות הונאה של גורמים עוינים. גורמים אלה מפעילים, בין היתר, שיטות מתקדמות במטרה לאסוף נתוני לקוחות באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות המכילות קישור לאתרים מתחזים. איום זה מחייב נקיטת אמצעי זהירות הן על-ידי המבקרים באתר הסוכנות והן על ידי הסוכנות.

להלן שורה של כללים והמלצות שמסייעים לשמור ולהגן על הפרטים האישיים המשמשים בגלישה לאתר הסוכנות:

 • יש להקליד את כתובת האתר באופן ישיר ולא להיכנס לאתר על-ידי קישורית.
  • יש לבחון בקפידה את הודעות הדוא"ל המפנות לאתר הסוכנות ולוודא שאכן נשלחו על-ידי הגורמים המוסמכים בסוכנות. בין הסימנים המעידים להודעות המתחזות לאחר:
  • הודעות דוא"ל המבקשות במפורש שליחת פרטי זיהוי. במקרים אלו יש לוודא עם נציג שירות מהסוכנות שההודעה אכן נשלחה על ידי החברה.
  • בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, יש לוודא שאכן הגעת לאתר הסוכנות באינטרנט שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של אתר דש הרשמי.
  • אין לשלוח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, סיסמאות, מספר כרטיס אשראי) לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כסוכנות או מזוהה עמה.
 • למרות שהסוכנות עלולה לבקש מלקוחותיו לעדכן את פרטיו האישיים מעת לעת, אם הודעות אלו יאיצו בלקוח למסור/לעדכן את פרטיו ברישומי הסוכנות (בדוא"ל או דרך אתר הסוכנות לכאורה) תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמלא את הדרישה יש לחשוד בהודעה כהודעה מזויפת.
  •במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אין ללחוץ על הקישורים המופיעים בה.
  •אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבלת מהסוכנות, יש להודיע מידית למוקד התמיכה הטלפונית.

 

כללי
החברה והסוכנות רשאיות לשנות, להוסיף ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת לעיל.
אם אינך מסכים עם מדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.